Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Novinky
BatterySpace teraz na slovenské

BatterySpace teraz na slovenské. Naša spoločnosť UBS sro, ktorá prevádzkuje na území SR internetove obchody Galax.cz a BatterySpace.eu sa teraz rozhodla spustiť nový internetový obchod pre svoje slovenské zakaznikov. Teraz...

viac

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

 UBS s.r.o.

UTRAC spol.s.r.o. 

Masarykova 1844

415 01, Teplice

Korespondenční adresa

UBS s.r.o.

 IČ: 25452207 
 DIČ: CZ25452207 

UTRAC spol.s.r.o.   

 IČ: 49551078 
  

Bankové spojenie:
  Banka: FIO banka a.s.
  Číslo účtu: 2700135132/2010


 
Naše firma je plátcem DPH

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 165684.
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Pod obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ich uplatniť na nákup v internetovom obchode www.batteryspace.sk a podmienky určujú a stanovujú práva a povinnosti predavajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Predávajúci s internetovým obchodov BatterySpace.sk je spoločnosť UBS S.r.o.

Tieto VOP upravujú rôzne práva a povinnosti kupujúceho, ktorí pôsobia vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebiteľom (ďalej len "používateľ") a kupujúcim (ďalej len "Podnikateľ").

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi podmienkami a podmienky uvedené nižšie a v rámci týchto podmienok ako valcovaných podľa občianskeho zákonníka (ďalej len "zo"), zákona o ochrane spotrebiteľa a o pravidlách upravujúcich vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikatelem.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľ sa riadi podmienkami a podmienky sa pod a rozsahu týchto podmienok a platných právo nepripravené upravujúci vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci informuje kupujúceho riadne o vlastnostiach výrobkov predávaných o používaní a údržbe produktu. Ak je to potrebné vzhľadom na povahu výrobku, predávajúci poskytuje potrebné informácie v písomných pokynoch sprevádzajúcom výrobok zrozumiteľné.

Tovar dodaný až do úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu, v zmysle platných ustanovení.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľské zmluvy-zmluvy nákup, práce alebo inej zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami, na jednej strane, na strane druhej spotrebiteľ a dodávateľ alebo predávajúci.

Predávajúci/dodávateľ-osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v jeho obchodné alebo iné obchodné činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci)-osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v jeho obchodné alebo iné obchodné činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby používa pre iné účely ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ-podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo služby používajú na účely svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorý odkazuje a obchodného zákonníka.

Uzavretie kúpnej zmluvy-objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá s krútiacim momentom doručenia viazanie súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim sú vytvorené vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú definované podľa kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Informácie o zmluve a podmienky

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito podmienkami a podmienkami a že s nimi súhlasí. Týchto obchodných podmienok, kupujúci je primerane pred objednávky informovaný a má možnosť sa zoznámiť s nimi. Prevzatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj objednávka potvrdená predávajúcim, uznanie a uzavretí kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok a podmienok podnikania a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, zmenenej a doplnenej odoslaním záväznej objednávky a je viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Ochrana osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú zverené, bez vášho súhlasu nebudú poskytnuté tretím osobám alebo iným subjektom a bude zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať zmenu alebo odstránenie e-mailu.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR)

V prípade, že dochádza medzi predávajúcim a kupujúci-spotrebiteľ pre formovanie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy, ktoré nie sú vyriešené po vzájomnej dohode kupujúceho – spotrebiteľa podať návrh pre mimosúdne riešenie takýchto sporov, určeného orgánu pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré platí pre vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom:

Česká obchodná inšpekcia
Centrálny inšpektorát-ARS oddelenie
Stepanska 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Webové stránky: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorý je zriadený Európskou Komisiou v http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


2. cenovej kategórie

V internetovom obchode vidíte ceny pre koncových zákazníkov.

Individuálne ceny-pre niektoré neštandardné tovaru alebo väčších jednorazový odber stanovuje individuálne obchodník cenu platné len pre tohto obchodu a na tie ceny nie sú predmetom ďalších akciách.

Ceny všetkých produktov sú aktualizované priebežne. Tieto cenníky nesmie obsahovať kompletný sortiment výrobkov, prosím navštívte naše e-shopy.

Ceny tovaru v našej predajni už zahŕňajú všetky poplatky (recyklačné poplatky, licenčných poplatkov, atď) a teda sú konečné.

Ako cena na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí za cenu uvedenú v cenníku v čase predloženia záväznej objednávky kupujúceho. V prípade, že cena tovaru nie je známy v čase uzavretia kúpnej zmluvy, dohodou strán bude určený neskôr, keď v tomto prípade je vykonávané predmetu predaja, povinnosť spotrebiteľa do 2 dní od kúpnej ceny predávajúcemu s preukázanou komunikácií zverejniť, či kúpna cena za predpokladu, že akceptuje alebo nie, teda nie je žiadnu ujmu v článku. 7 zákona kupujúci-spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.


3. objednávanie

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom elektronickej objednávky www.batteryspace.sk internetový obchod uľahčiť Archivovať vaše požiadavky a rýchlejšie spracovanie.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebné informácie potrebné na úspešne splniť objednávku, t.j.:
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno a adresa kupujúceho
IČO a DIČ, pokiaľ je registrovaný ako platiteľ DPH
kód a názov tovaru podľa cenníka.
Jednotková cena
Ako odstrániť a doprava
adresa pre doručenie
podpis osoby oprávnenej na objednanie tovaru
Všetky ostatné informácie, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

Objednávku je záväzné pre obe strany po jej potvrdení predávajúcim. Kupujúci má právo na zmeny objednávky do 48 hodín po uplynutí 48 hodín od objednávky je záväzné a nie je možné zmeniť poradie. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky po 48 hodinách po objednávku kupujúceho alebo v čase, keď je tovar odovzdaný podľa pôvodnej objednávky prepravcovi alebo už pripravené na položku upravený alebo prianie zákazníka. V prípade zrušenia objednávky kupujúcim predávajúcemu už potvrdila a ešte po vyššie uvedené dôvody neakceptaci zmeny záväznej objednávky predávajúcim, môže predávajúci požadovať kupujúci podnikateľom zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške 55% z ceny tovaru. Zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutá predávajúcemu právo na odškodnenie alebo náhradu škôd. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, predávajúci môže poskytnúť zákazníkovi alternatívne kompenzácie, ktorá musí zodpovedať špecifikáciám objednaného tovaru. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednaný výkon sa stáva nemožné, ako objednaný tovar už vyrábajú, alebo nepríde na trhu k dispozícii predávajúcemu, alebo nie je k dispozícii kvôli skôr ako na strane predávajúceho. V prípade nemožnosti uvedené iba časť objednaného plnenia, predávajúci môže zrušiť iba časť objednávky. Predávajúci môže objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť, ak existuje významná zmena kúpnej ceny, pri ktorej kupujúci dostane tovar od dodávateľov, pri tejto zmeny nebolo známe predávajúcemu v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny informovať kupujúceho bezodkladne a pokus o dohodu, kde, v prípade, že kupujúci neexistencie dohody na novú cenu, predávajúci je oprávnený odstúpit.


4. Dodacie podmienky

Poštovné, prepravné služby-Česká republika: tovar odoslaný z dôvodu vyššieho komfortu pre zákazníka posielania zásielok GLS, Uloženka.cz alebo Slovenskej pošty. Podmienkou je prijatá do 15:00. Dopravca garantuje dodanie do kdekoľvek v Českej republike nájdete "termín expedície". Ceny dopravy nie je zahrnutá v kúpnej cene a riadi podľa na aktuálny cenník v deň objednávky.

Kupujúci podnikateľ je povinný ihneď preveriť na dobierku spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, integritu pásky s logom firmy, poškodenie krabice) podľa priloženého listu. Tento postup sa odporúča spotrebiteľovi s cieľom zabrániť možným problémom spojeným s neskoršie nároky stavu zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ktorá nie je podľa zmluvy o predaji podľa zásielok. neúplné alebo poškodené. Ak poškodený, kupujúci prevezme zásielku od odosielateľa, je nevyhnutné poškodenie opísať na doručenie protokolu.Neúplnú alebo poškodenú zásielku odporúčame, že okamžite nahlásiť e-mailom na adresu info@batteryspace.sk s dopravcom a tento protokol bez meškania faxom, mailom alebo poštou predávajúcemu. V prípade odmietnutia prijať tovar odoslaný dopravcom na základe platnej objednávky potvrdené predávajúcim pre iné právne dôvody, je predávajúci oprávnený kupujúcemu žiadať kompenzáciu za škody, ktoré bude spôsobené predávajúcim.

Podnikateľ je povinný prezrieť si tovar, ak je to možné, čo najskôr po prijatí tovaru, ale najneskôr do 24 hodín od obdržania, s výnimkou prípadov, kde bol predložený tovar na predajni a akékoľvek poškodenie tovaru od predávajúceho do 24 hodín. od prevzatia tovaru. Tento postup sa odporúča spotrebiteľovi s cieľom zabrániť možným problémom spojeným s neskoršie nároky stavu zásielky.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar je v čase prijatia podľa kúpnej zmluvy, najmä že je bez vád, nedostatku dodaného tovaru so kúpnej zmluvy Kupujúci má nároky voči predávajúcemu v zmysle o.z.-pozri postup riešenia sťažností.


5. platobné podmienky


Prenos na základe platby vopred (proforma) faktúry
Na dobierku pri doručení tovaru

Kreditnou kartou online

Hotovosti na přivzetí tovar


6. zrušenie zmluvy dohodou

Predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia, na žiadosť kupujúceho môže odstúpiť od zmluvy kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v tejto dohode. Základnou podmienkou pre akúkoľvek dohodu o zrušení kúpnej zmluvy je skutočnosť, že kupujúci vráti tovar predávajúcemu je nepoškodený, nenosený, kompletný s príslušenstvom a v pôvodnom balení, a to je tovar v čase podania žiadosti o výmaz zmluvy predávajúci neskôr v ich sortiment tovaru, nie sú tovar pripravený podľa priania zákazníka, nie je výhradou zahynúť, nosiť alebo zastaraniu, a nezahŕňa audio a video nahrávok a počítačových programov ktorých obal bol porušený a na noviny, periodiká a časopisy. Dohodu o zrušení kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu a môže byť uzavretá iba spolu s tovarom. V prípade odmietnutia kupujúceho odstúpiť od zmluvy kúpnej zmluvy predávajúcim, kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov spojených so správou neakceptovaného návrhu, ktorým bol zamietnutý zo strany predávajúceho. To neovplyvňuje právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 7 týchto obchodných podmienok.


7. odstúpenie od zmluvyI. spotrebiteľa

Na uzavretie zmluvy prostredníctvom diaľkovej komunikácie cez e-shop kupujúcim je spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, v tomto období, je kupujúci povinný dodať predávajúci spotrebiteľa zákon, s ktorou aktuálne platnými zákonmi kombinuje prejav vôle na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže toto právo na odstúpenie od zmluvy si uvedomiť, že dodá tovar do obchodu predávajúceho spolu s prejavom vôle odstúpiť od zmluvy, alebo na vlastné náklady odošle tovar predávajúcemu na adresu cez jeden z dopravcov, spolu s písomným prejavom vôle odstúpiť od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho spotrebiteľa do 14 dní, kupujúci má právo odstúpiť bez pokuty. Ak odstúpi Kupujúci od Zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Tovar vrátený Predávajúcemu formou dobierky nebude Predávajúcim prevzatý.

Tovar musí byť pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sa vrátil nezranené, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok používania, vrátane príslušenstva, záručný list a návod. Ak spĺňate všetky vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, pošleme vám peniaze za tovar prevodom na váš účet a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu nákladov uhradenych predávajúcim v súvislosti s dodaním tovaru dopravcom. 

V prípade poškodenia tovaru v čase jeho držanie kupujúcim alebo spotrebiteľom kde tovar bude neúplná, spotrebiteľ, ktorý podlieha bezdôvodné obohatenie v zmysle totožnosti., ktorý založil spotrebitelia, t. j.. Vyhradzujeme si právo žiadať primeranú náhradu za zníženie hodnoty vrátený veci. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez pokuty. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu neúplných tovar dodaný dopravcom rieši Reklamačný poriadok. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu, pri nákupe tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho spotrebiteľa, ako aj predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zhoršeniu, opotrebenie a zastarávanie, pri kúpe audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ ich originálny obal a nákup časopisov, novín a časopisov.

 


II podnikateľ:

Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy, s výnimkou ustanovení obchodného zákonníka. Zák. V prípade, že predajca nedodá tovar, dokonca v novom termíne súhlasil s podnikateľ, podnikateľ je oprávnený odstúpit od zmluvy, keď takéto odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, ak bolo doručené správy, ktoré transakcie podľa zmluvy už bol odoslaný na adresu kupujúceho.

Ak tovar dodáva plastové obaly čiže podnikateľ je zničený a pri návrate tovaru z dôvodu odňatia už byť predané ako nové, predávajúci má právo na náhradu za znehodnotenie tovaru ak suma znehodnotenia sa stanoví ako rozdiel medzi kúpnou cenou pre ktorý tovar sa predal a kúpnej ceny, za ktoré môžu predať tovar, ako.

 

8. zodpovednosť za vady
Práva kupujúceho na vadný výkon sa riadia platnými všeobecnými nariadeniami (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci je povinný kupujúci, že tovar nie je chybný po obdržaní. Predávajúci je predovšetkým zodpovedný kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:
-Tovar má vlastnosti, ktoré strany rokovali, a v prípade absencie dohody charakteristiky, ktoré predávajúci opísal;
-Tovar je vhodný na účel jeho použitia, predávajúci uvádza, alebo na ktoré sa tovar tohto druhu bežne používa;
-Tovar zodpovedá kvalite alebo výkonu zmluvnej vzorky alebo vzoru, za predpokladu, že trieda alebo dizajn boli stanovené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru;
-Tovar je v primeranom množstve, rozsahu alebo hmotnosti a tovar je v súlade s požiadavkami právnych predpisov;

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebovanie tovaru spôsobeného bežným použitím, pre použitý tovar na vadu zodpovedajúcu úrovni Použitie alebo opotrebenie, ktoré mal tovar, keď ich prevzal kupujúci, alebo ak vznikne z povahy tovaru.

Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od doručenia, tovar sa považuje za chybný v čase prijatia.

Kupujúci uplatňuje práva z chybného výkonu, vrátane záručného záväzku, na kontaktnú adresu predávajúceho (iné formy použitia vád podľa pravidiel sťažnosti nie sú žiadnym spôsobom obmedzené). Okamih, kedy sa pohľadávka tvrdí, je považovaný za okamih, kedy predávajúci dostal tovar od kupujúceho.

Obrázky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej ponuky.

9. postup vybavovania sťažností
Postup vybavovania sťažností upravuje spôsob a podmienky nárokov na vady tovaru a nároky na záruku kvality spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Zb., zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Pre všetok nový tovar predávaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je predávajúci zodpovedný za to, že kupujúci neakceptuje tovar v čase prevzatia a že vady spotrebného tovaru sa nevyskytnú do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že počas záručnej doby (ak je poskytnutá záruka kvality) alebo počas obdobia uvedeného v predchádzajúcom odseku, vadu tovaru, pre ktorý sa zakúpený výrobok nemôže použiť úplne správne a táto vada môže byť odstránená, má kupujúci právo Bezplatná oprava. V prípade odstrániteľnej vady na predtým nepoužitý výrobok má kupujúci právo požadovať nahradenie chybného výrobku namiesto odstránenia vady. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci tiež právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade nedostatkov, ktoré nie je možné odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar správne používal ako tovar bez chýb, má kupujúci právo vymeniť tovar, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci nemá nárok na právo na vadný výkon, ak kupujúci vedel o vadu pred prevzatím prípadu, alebo ak spôsobil vadu sám. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požiadať o doručenie nového prípadu, ak nemôže vrátiť záležitosť v štáte, v ktorom mu bola doručená, s výnimkou prípadov stanovených zákonom. Ak kupujúci nestiahne z kúpnej zmluvy alebo neuplatňuje právo dodať novú položku bez vád, nahradiť jeho komponent alebo opraviť prípad, môže vyžadovať primeranú zľavu na nákupnú cenu. Kupujúci má právo na rozumnú zľavu, aj keď predávajúci nemôže dodať novú položku bez vady, nahradiť jeho zložku alebo opraviť záležitosť, a to aj v prípade, že predávajúci nie je rokovať nápravu v primeranej lehote, alebo že opravný prostriedok na kupujúceho by bolo významné Ťažkosti.

Kupujúci je povinný podať sťažnosť predávajúcemu (alebo osobe určenej na opravu) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené sťažnosti sa spracúvajú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 28 dní od dátumu reklamácie, pokiaľ predávajúci nedohodne inak s kupujúcim.

Dátum reklamácie znamená dátum, kedy bol tovar dodaný na adresu predávajúceho. Kupujúci má tiež možnosť informovať predávajúceho, keď predávajúci môže zbierať tovar, a ak predávajúci súhlasí, môže zbierať tovar v tomto termíne.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, pre ktorý bola pohľadávka podaná po stanovenej záručnej lehote a opotrebenia tovaru v dôsledku jeho použitia. Opotrebovanie spôsobené bežným používaním tiež znamená zníženie kapacity batérie. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržiavaním pokynov, nesprávnou údržbou alebo nesprávnym ukladaním. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce úrovni použitia alebo opotrebenia (záruka sa nevzťahuje najmä na: vady spotrebného materiálu, poruchy batérie a batérie, chybné sektory na HDD, chybné LCD pixely (TFT) displeje); Pri položkách predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, za ktorú bola dohodnutá nižšia cena; Namiesto práva na výmenu má kupujúci právo na primeranú zľavu v prípadoch podľa tohto ustanovenia. Tovar – počítače môžu byť vybavené záručnými uzáverami, ktoré zabraňujú neoprávnenému rušeniu počítača, ak pečať nie je prítomná, v tom istom prípade predávajúci neumožňuje zásah inej služby, než je kontaktná adresa. Poškodenie tesnenia ukončí záruku na výrobku. Ak kupujúci chce zmeniť, nahradiť alebo upraviť konfiguráciu počítača z nejakého dôvodu, je potrebné kontaktovať predávajúceho, aby zabezpečili profesionálnu montáž výrobku. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek neprofesionálne ďalšie rušenie s počítačom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou údajov, ktoré vyplývajú z poruchy zariadenia určeného na uchovávanie údajov. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené zlou prevádzkou, nesprávnou alebo nevhodným zaobchádzaním, nesprávnym zásahom alebo poškodením Účinky prepätia v mriežke. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním.

Nová záruka na batérie – batéria je pokrytá 24-mesačnú záručnú dobu, ako aj všetky Ostatný spotrebný tovar. Záručná doba nemôže byť zamenená so životom výrobku, ktorý v prípade batérií je 10 mesiacov pre život výrobkov alebo 500 Cykly-platí Záruka, ktorá vyprší ako prvá.

Sťažnosti alkohol testerov:

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ sa nešpecifikuje dlhšia záručná lehota za výnimočných okolností. Záruka sa nevzťahuje na potrebu kalibrácie detektora alkoholu, ktorý sa musí vykonať každých šesť mesiacov alebo po prekročení meraní 300. Ak je to potrebné, nástroj sa kalibruje a kupujúci bude vopred informovaný o cene kalibrácie jeho zariadenia.


Nárok a výkon zodpovednosti v rámci záruky zaniká aj v týchto prípadoch:
-porušenie ochranných alebo záručných pečatí, čiarových kódov a nálepiek, ak sú na výrobku,
-Mechanické poškodenie tovaru,
-Elektrický príval (viditeľne spálené časti alebo PCB),
-Poškodenie tovaru počas prepravy (tieto škody sa musia riešiť priamo u dopravcu),
-Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú ich teplote, prachu, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom kancelárskeho prostredia,
-Nesprávna inštalácia, manipulácia, servis alebo zanedbávanie starostlivosti o tovar,
-Ak tovar alebo jeho časti boli poškodené počítačovým vírusom,
-Ak sa vada prejavuje iba v softvéri, pre ktorý zákazník nie je schopný podložiť právnu metódu získavania alebo používania neoprávneného softvéru a spotrebného materiálu,
-Tovar bol poškodený nadmerným naložením alebo použitím v rozpore so všeobecnými zásadami,
-vykonaním nekvalifikovaného zásahu alebo meniacich sa parametrov,
-Tovar bol poškodený prírodnými prvkami alebo silou vyššej moci.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou údajov, ktoré vyplývajú zo poruchy zariadenia určeného na uchovávanie údajov.

Nárok možno uplatniť takto:
-informovanie predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne.
-na oznámenie sťažnosti môže kupujúci použiť formulár sťažnosti, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu alebo je k dispozícii na stiahnutie vo webovom rozhraní obchodu.
-Doručenie reklamovaných tovarov na adresu miesta podnikania predávajúceho.

Kupujúci môže zaslať vadný tovar reklamácii najlacnejší prepravný servis na adresu prevádzkarne. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy, zásielka by mala byť zreteľne označená ako "sťažnosť" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a originálne obaly, odporúčame priložiť Kópia nákupného dokladu s viditeľným identifikačným číslom zakúpeného výrobku, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočnú adresu, Telefónne číslo.). Bez vyššie uvedeného sa zabráni identifikácii pôvodu a defektov tovaru.

Najlacnejšie lodné služby je České miesto (Odporúčané písanie).

Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky odoslané na dobierku nebudú prevzaté predávajúcim. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za zranenie alebo škodu na majetku a tovar, ktorý bude spôsobený nesprávnym zaobchádzaním alebo zneužitím tovaru alebo nedbalosti.

 

10. nesúlad s kúpnou zmluvou
I. spotrebiteľ

Ak spotrebiteľ zistí škodu dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacom liste, daňovým dokladom a tovarom, ktorý bol skutočne dodaný (v naturáliách, množstve alebo sériovom čísle), alebo nebol doručený s dodávkou správne vyplnenú baliaci sklzu sériovými číslami Produkty, dôrazne vám odporúčame kontaktovať predávajúceho okamžite preukázateľný spôsob, ako odstrániť tieto vady. Nároky kupujúceho rieši spotrebiteľ podľa uplatniteľného občianskeho práva a príslušného oddielu v znení neskorších predpisov.

Na základe konsenzu s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má kvalitatívne a úžitkové vlastnosti požadovanej zákazky, predávajúceho, výrobcu alebo jeho zástupcu opísaného, alebo podľa reklamy, ktorú vykonávajú, očakávané, alebo kvality a úžitkovej vlastnosti pre danú záležitosť Takého druhu, ako je obvyklé, že spĺňa požiadavky právnych predpisov, je ekvivalentom v množstve, rozsahu alebo hmotnosti a zodpovedá účelu uvedenému predávajúcim pre použitie prípadu alebo pre ktoré sa prípad bežne používa.

V prípade spotrebiteľa rozpor s kúpnym kontrakt, ktorý sa objavil do 6 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor, ktorý už bol prijatý, pokiaľ kupujúci nebol preukázateľne vedomý v čase prevzatia tovaru a napriek tomu, že tovar akceptoval bez výhrad Klikli. Rozpor sám spôsobil. V tomto prípade má kupujúci právo zvoliť si riešenie odstrániteľnej vady záručnou opravou alebo výmenou tovaru za perfektné. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci má právo na primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
II. podnikateľ

Kupujúci – podnikateľ je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín po prevzatí, okrem prípadov, keď bol tovar prepravený do skladu. Ak kupujúci zistí škodu na tovare, akýkoľvek rozdiel medzi zárukou a dodaním, daňový doklad a tovar skutočne dodaný (v naturáliách, množstve alebo sériovom čísle), alebo nebol doručený s dodávkou správne vyplnenú balenie sklzu s sériovými číslami Výrobky, musí byť okamžite (do 24 hodín) povinný oznámiť predávajúcemu preukázateľný spôsob, ak tak neurobí, bude následné tvrdenie nebude brať do úvahy.


11. nároky na tovar poškodený dopravou

Kupujúci je oprávnený odmietnuť príjem tovaru od odosielateľa, ktorý je zjavne poškodený alebo je poškodený významným Obal, ktorý dáva primeranú domnienku, že tovar vo vnútri sú poškodené. Ak kupujúci stále chce prevziať tovar, pošta alebo Kuriérska služba je povinná napísať správu o poškodení kupujúcemu. Na základe toho potom v prípade poškodenia obsahu balíka dopravca zariadi sťažnosť. Ak po otvorení obalu kupujúci zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené prevádzkou prepravy, musí byť táto skutočnosť oznámená bez zbytočného odkladu (podnikateľ nie je neskorší ako 24 hodín, spotrebiteľ sa odporúča Rovnaké) predávajúciTo bude informovať kupujúceho o ďalšom postupe, a zároveň je potrebné požiadať o sťažnosť v súlade s kódom nároku odosielateľa


12. vybavovanie sťažností
I. spotrebiteľ

Kupujúci dodá reklamovaný tovar Adresa predávajúceho: Masarykova 178, 415 01, Teplice. Predávajúci odporúča dodať tovar na sťažnosť, vrátane príručiek, dokumentov, káblov, diskiet a iného príslušenstva a, ak je to možné, v pôvodnom alebo náhradný obal. Predávajúci sa odporúča predložiť záručný list a dodacia Poznámka, rovnako ako výrobca originál záručný list, aby urýchlili Reklamačný postup.

Oddelenie pre sťažnosti posúdi reklamovaný defekt a rozhodne o dôvode sťažnosti, ak je to možné, okamžite. Na uplatnenie sťažnosti zamestnanec s kupujúcim napíše správu o sťažnosti, v ktorej uvedie vadu, metódu a dátum vybavovania sťažností. Ak sa sťažnosť posudzuje ako nedôvodná, táto skutočnosť je uvedená v protokole o sťažnosti (zamietnutá sťažnosť).

V prípade, že pri posudzovaní nárokovanej vady, že sťažnosť nie je odôvodnená, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

Nároky vrátane odstránenia vady musia byť spracované do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ kupujúci s predávajúcim neschváli inak.
Vady odstrániteľné

Ak je vada využiteľná, kupujúci má právo na bezplatné, včasné a správne odstránenie vady.

Ak je eliminácia vady v reklamovaný tovar, ktorý je inak odnímateľný, ekonomicky úmerný povahe vady a celkovú cenu tovaru, respektíve. Ak to nie je neprimerané vzhľadom na povahu vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru na iné tovary ako tie isté alebo lepšie technické parametre.


Výmena vecí

Ak tovar nie je skladom v deň uplatnenia nároku, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť na konkrétnom dátume dodania náhradného tovaru. Oddelenie sťažnosti po doručení náhradného tovaru do skladu vyzve kupujúceho, aby tovar dostal, alebo pošle tovar kupujúcemu na náklady predávajúceho po dohode so spotrebiteľom (za predpokladu, že reklamovaný tovar konkrétneho výrobcu už nie je vyrobený alebo Nie je k dispozícii) a výmenou za nevyrobený tovar iný ako je reklamovaný tovar, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre ako je reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými alebo zlepšenými parametrami.

Ak nie je možné odstrániť vadu bezplatne alebo vymeniť tovar, kupujúci môže požiadať o primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
Chyby neobnoviteľné

V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá zabraňuje tomu, aby sa tovar používal ako tovar bez chýb, má kupujúci právo vymeniť tovar alebo odstúpiť od zmluvy. Voľba závisí od spotrebiteľa.

Rovnaké práva sú pre kupujúceho, aby mohli tovar používať správne, ak sú vady vyberateľné, ale pre opakovateľnú vadu po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa porúch.

Ak je vada neodstrániteľná, ale nebráni používaniu tovaru a kupujúci nevyžaduje jeho nahradenie, má právo na primeranú zľavu na cenu tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Nároky vrátane odstránenia vady musia byť spracované do 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne dlhšie obdobie. Po spracovaní sťažnosti získa kupujúci jednu kópiu správy o sťažnosti, v ktorej uvedie, kedy a ako bola sťažnosť riešená, vrátane potvrdenia prípadnej opravy a trvania nároku, alebo písomného odôvodnenia zamietnutia Nárok. Ak bola sťažnosť spracovaná výmenou tovaru, protokol obsahuje nové sériové číslo vymenených položiek. Odporúčame kupujúcemu, aby sa na základe tohto Reklamačný protokol, ktorý nahrádza záručný a dodacia Poznámka, uplatňovala na spotrebiteľa.


II. podnikateľ

Kupujúci musí oznámiť vadu tovaru preukázateľný spôsobom bez zbytočného odkladu po tom, čo našiel, ale nie neskôr ako 3 dni po jeho zistení.

Odporúčame dodať tovar do sťažnosti vrátane príručiek, dokumentov, káblov, diskiet a iného príslušenstva a prednostne v pôvodnom alebo náhradnom obale. Záručný list a dodacia Poznámka musia byť predložené spolu s tovarom, ako aj originál záručnej karty výrobcu, aby sa urýchlili konanie o sťažnosti.

Oddelenie pre sťažnosti posúdi údajnú vadu a rozhodne o dôvode sťažnosti a o tom, či je podstatné porušenie zmluvy alebo ak je to možné, irelevantné. Nárok na reklamáciu požaduje zamestnanec so správou o sťažnosti kupujúceho, ktorá predstavuje opis reklamovanej vady, metódu a lehotu na vybavovanie nároku. Ak predávajúci zistí, že sťažnosť nie je odôvodnená posúdením vady, bezodkladne o tom informuje kupujúceho obchodníka.


13. nezáručná oprava

Predávajúci môže, ale nie je povinný, v rámci zachovania goodwill spoločnosti, bez toho, aby odstránil vadu na predmet nákupu, aj keď to tvrdil predávajúci ako nárok na vady tovaru, ktoré predávajúci neuznal ako legitímne. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho, že neuznáva jeho tvrdenie, a že oprava alebo odstránenie vady bola vykonaná ako out-of-záruka bezplatná oprava v rámci zachovania dobrého mena predávajúceho.

Copyright 2015 - 2023 © Batteryspace.sk
Porovnanie cien na Pricemania.sk